Valóban rendkívül nehéz egy kielégítõ perorvoslati rendszert létrehozni, s megtalálni a középutat. Érdemes azon elgondolkodni, hogy MAGYARY GÉZA bevezetõ gondolatként szereplõ szavai pont száz évvel elõzték meg a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2001. évi CV. törvény (a továbbiakban: 2001. évi CV. tv.) meghozatalát, s e mondat megõrizte aktualitását. A problémák változatlanok, hiszen száz éve is az alapos elbírálás és az idõ kérdése vágyott megoldásra.
A kutatás fõ iránya a hatályos jog problémáinak felvetése. Dolgozatomban a 2001. évi CV. tv. által bevezetett reformokkal foglalkoztam, érintve a jogintézmény fõbb történeti állomásait.
A koncepcionális változás érintette a felülvizsgálat tárgyát, esetkörét, kizártságát, valamint új jogintézményként szabályozza az egyesbíró eljárását.