Dolgozatunk célja annak vizsgálata, hogy egy tipikusnak mondható ingatlanbefektetési konstrukció – melyet a második fejezet mutat be – milyen feltételekkel valósítható meg Magyarországon, illetve Romániában, különös tekintettel adójogi szempontokra. Az ingatlanbefektetés ebben az értekezésben csak a kimondottan haszonszerzésre törekvõ, piaci alapokon nyugvó befektetéseket jelenti: állami beruházásokat, támogatásokat, saját lakás céljára történõ építkezéseket nem. Ennek megfelelõen a befektetõ elnevezése is a „befektetõ” vagy a „társaság” lesz. A dolgozat továbbá külön foglalkozik a külföldi befektetõket érintõ speciális szabályokkal.


Balog Ádám közgazdász, adótanácsadó, negyedéves joghallgató

Gelányi Anikó ügyészségi fogalmazó, Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolájának Jogi informatika szakán elsõéves doktorandusz

A szerzõk várják a témával kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket az anikogelanyi@hotmail.com email címen.