A közjegyzõi munka során, legtöbbször a banki szerzõdések okiratba foglalásakor hitelbiztosítékként találkozunk az engedményezéssel. Alkalmazásának gyakorisága igazolja, hogy szükség van a követelések átruházásának olyan formáira, amelyek a lehetõ legszélesebb mozgásteret biztosítják a hitelezõk számára. Az egyre bõvülõ nemzetközi kapcsolatrendszer pedig megköveteli, hogy az egyes nemzeti normák alkalmazásakor is törekedjünk ügyfeleink szabályrendszerének megismerésére. A jogügylet lényegi elemeinek külföldi partnerünk számára történõ elmagyarázása során sokkal hitelesebbek lehetünk, ha az õ saját szisztémájának ismeretében világítunk rá a magyar jog alapján készült szerzõdés sajátos összefüggéseire.
Az írás az angol francia, német és magyar engedményezési szabályokat ismerteti.