A tanulmányom témája egy igen gyakran elõforduló és népszerû polgári jogi jog-intézmény, a közös tulajdon, azon belül is elsõsorban annak megszüntetése. Mivel a közös tulajdon intézménye széles körben kerül alkalmazásra a mindennapokban – gondoljunk csak az örököstársak vagy a házastársak tulajdonközösségére – a bírósági gyakorlat jelentõs részét teszi ki. Ezt a meglátásomat igazolja az a rengeteg Legfelsõbb Bírósági Határozat, amelyek ebben a témában születtek, s amelyek közül néhányat fel is használtam a sarkalatos problémák jobb szemléltetése érdekében.