Jelen tanulmány elsõsorban vitaindító kíván lenni három témakörben is: egyrészt a bírságkiszabásra vonatkozó gyakorlatra vonatkozóan, másrészt a büntetõjog és a magánjogi jogérvényesítés versenyjogban betöltendõ szerepérõl folytatandó eszmecserére vonatkozóan. Minderre tekintettel a tanulmány a teljesség igénye nélkül kívánt felvetni észrevételeket annak reményében, hogy ennek következtében egy tudományos vita indul meg Magyarországon is a fentebbiekben említett témakörökben.