Az Alkotmányunk 9.§-át összefoglalva elmondható, hogy Magyarország olyan piacgazdaság, amelyben az állam elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.1 Ez utóbbi – t.i. az egészséges piaci verseny – a piacgazdaság alapja, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a gazdasági szereplõkben mindig is megvolt az arra való hajlam, hogy korlátozzák (kizárják) a versenyt az ezzel elérhetõ extraprofit érdekében.
A fent említett versenykorlátozások egyik legveszélyesebb megjelenési formája a kartell.