A jelen tanulmány célja, hogy egy áttekintést adjon az európai szociális dimenzió egy kicsi, de annál jelentõsebb szegmense, a munkaidõ-szervezés körül a közelmúltban kialakult dilemmákról és az erre adott válaszokról.

A munkaidõ-szervezés a hazai munkajognál jóval tágabb keretben jelenik meg közösségi szinten, mégpedig a “szociális biztonság” elnevezéssel fémjelzett szociálpolitika részeként. Ennek keretében alkották meg az elsõ munkaidõ-irányelvet, amelynek 1993-as…

A 2007. évi XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció Munka- és Szociális Jogi Tagozatának elsõ helyezettje, valamint a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány különdíjazottja.