A gazdasági bûnözés elleni küzdelem, mint a gazdasági élet kifehérítésének egyik eszköze aktualitásához mérten terjedelmében is jelentõs részét képezi a Btk. 2007. június 01-én hatályba lépõ módosító rendelkezéseinek.

A módosítás a korábban 290.§ (5) bekezdésében megfogalmazott felszámolási eljárás meghiúsításával járó csõdbûntett bûntettének törvényi tényállását egészében átemelte a Btk. 289.§ (3) bekezdésébe, s ott a számvitel rendjének megsértése vétség elnevezéssel látta el.

Kérdés az, hogy e bûncselekmény enyhébb módon történõ megítélése, és enyhébb jogkövetkezményekkel való fenyegetettsége az általa sértett, illetve veszélyeztetett társadalmi viszonyokra való tekintettel indokolt-e.