Jelen tanulmány kutatási témáját a paraetatizmus és annak megjelenési formái képezik. Az értekezés tudatosan törekszik átfogó képet adni a közvetett közigazgatásban leginkább elterjedt megoldásokról.

Mindezek érdekében nem csupán a hazai szabályozás kerül ismertetésre, hanem érint?legesen a legmeghatározóbb európai államok paraetatikus megoldásai is. A tanulmány utolsó pontjában a szerz? állást foglal az ismertetett atipikus megoldások alkalmazhatóságával kapcsolatban is.