A köztársasági elnöki vétó intézménye fontos szerepet tölt be a jogi- és politikai felépítmények életében: a hatalmi ágak rendszerében ez az a „köldökzsinór”, amely összekapcsolja a köztársaság első emberét a jogalkotó hatalommal.

Antal Attila tanulmánya az elnöki vétó intézményét, annak jogi-politikai tartalmát, a különböző országokban kialakult elnöki modelleket vizsgája az alap és a felépítmény viszonyrendszerében, valamint a politikai-történelmi helyzet tükrében. A szerző a nemzetközi vonatkoztatás-rendszerében részletes elemzést nyújt a hazai elnöki vétó kapcsán felmerülő legfontosabb kérdésekre, inkoherenciákra és inkonzisztenciákra vonatkozóan.

A szerző a Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának végzős hallgatója.