Louisiana – ahogy azt több, a témával foglalkozó szerző megállapítja – egy civil law sziget az amerikai common law tengerében. Sajátos, az Amerikai Egyesült Államok többi tagállamától eltérő vonásainak megértése szempontjából érdemes megismerni ennek történeti hátterét, s (részben) azon keresztül a louisianai jogrendszert ért idegen hatásokat. A francia és spanyol (szintén római jogi alapokkal rendelkező) jog, s ezek közvetítésével a római jog meghatározó befolyást gyakorolt a louisianai polgári jog fejlődésére.

Némedi István szakdolgozatában vizsgálat tárgyává teszi a három 19. századi (1808-as, 1825-ös és 1870-es) louisianai Polgári Törvénykönyv (Civil Code) forrásait, szerkezetét, tartalmilag is bemutatva azoknak a római jogi szabályozáshoz hasonló vonásait. A Szerző az általánostól a különös felé haladva, jogdogmatikai szempontból a másért való felelősséget tanulmányozza részletesebben, annak is elsősorban a kötelmi jogon belül előforduló vetületét, s ott is a „legfontosabb” esetekre koncentrálva. A dolgozat a louisianai Legfelsőbb Bíróság (Louisiana Supreme Court) gyakorlatából ismertet jogeseteket, amelyek szintén a louisianai jogrendszer és a római jog közötti kapcsolatot példázzák.

A Szerző idén végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.