A vád törvényessége a mai büntetőeljárásban igen fontos helyet foglal el. Attól függően, hogy mi az álláspontunk a törvényes vádról, másképp ítéljük meg az eljárás egyes intézményeit, és végső soron másképp értékeljük magát az eljárást is. Érdekes változást hozott hazai jogunkban a törvényes vád törvényi szinten történő meghatározása. Ez indokolttá teszi az ezzel kapcsolatos következmények áttekintését, különösen, mert a törvényes vád összefügg más jogintézményekkel is. Ezek között fellelhetjük a funkciómegosztás elvét, a vádképviseletet, a váddal való rendelkezést. Szükségképpen vizsgálandó a vád és az ítélet egymáshoz való viszonya és a tettazonosság kérdései.

Majoros Tímea dolgozatában elemzi a hazai tételes jogi dogmatikát, feldolgozza továbbá a rendelkezésre álló gyakorlatot. A szerző célja, hogy olyan kérdésekre találja meg a választ, melyeket másként értékel a tudomány és a gyakorlat, de melyekről a gyakorlati jogászok között sem egységes a felfogás.

A Szerző a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és jogtudományi Karának hallgatója.