Polonkai Éva dolgozatának célja bemutatni a magyar boszorkányperek történetét a magyar néphit tükrében és felvázolni a boszorkányperek három nagy történeti korszakát, melyek időrend szerint jól elkülönülnek egymástól. A Szerző írásában kiemelt szerepet kapnak az első korszakba tartozó boszorkányperek, melyeken legerőteljesebben érződik a néphit hatása. Ennek részletesebb bemutatása érdekében célja a dolgozatnak felvázolni a magyar néphit azon elemeit is, melyeket a középkor a boszorkányokhoz kötött. Az elméleti összefoglalást illusztrálásképp a boszorkányperekből vett idézetek színesítik.

A Szerző az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 2. évfolyamos hallgatója.