dr. Kovács Zsuzsa Gyöngyvér tanulmánya a beszámíthatatlan elkövetőkkel szembeni büntetőjogi jogkövetkezmények alakulásának történeti változásaival foglalkozik. Bár a szabályozás gyökerei meglehetősen hosszú múltra tekintenek vissza, a nem rendes elmeállapotúakkal kapcsolatos büntetőjogi törvényhozás első kísérletei a XIX. században jelennek meg. A velük szembeni fellépés eszközének, a kényszergyógykezelésnek, biztonsági őrizetnek a megjelenése a XX. század közepére tehető. Az elmebetegekkel foglalkozó büntetőjog tudomány elválaszthatatlan az ütemesen fejlődő elmekutatások eredményeitől. Sajnálatos módon azonban a legfrissebb kutatási eredményeket és a nyugat–európai jogalkotási megoldásokat figyelemmel kísérő jogtudósok állásfoglalásait a jogalkotás csak évtizedes késéssel, vagy egyáltalán nem vette figyelembe.