“Jóllehet az emberi jogok tiszteletben tartása mind a nemzeti, mind a nemzetközi jogban több évszázadra tekinthet vissza, a kisebbségi jogok védelmének rendszere – mely a nemzetközi jog jelenlegi állása szerint az általános emberi jogok védelmének része – ugyanakkor csupán pár évtizede kezd körvonalazódni, és napjainkra ölt az európai unió tagállamai által is elismerhető jogi formát. Bár számos példa igazolja, hogy a kisebbségi jogok tiszteletben tartásának már vannak markáns megnyilvánulásai az Unió rendszerén belül, ezek az intézkedések azonban még mindig nem eredményeztek közös, jogilag kötelező határozatokat. A kisebbségek védelmére vonatkozó szabályok az alapvető emberi jogokat és szabadságokat tartalmazó dokumentumokban, a tagállamok belső alkotmányos elveiben, különböző nemzetközi kötelezettségvállalásokban találhatók, melyeket a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság, valamint a luxemburgi Európai Bíróság joggyakorlata egészít ki.

Tekintettel arra, hogy a meglévő nemzeti kisebbségvédelmi rendelkezések hosszú folyamat eredményeként az általános emberi jogi alapelvekből alakultak ki, ez utóbbiak fejlődéstörténetét is érdemes megvizsgálni.”

E vizsgálat elvégzésére vállalkozik tanulmányában dr. Szepesházi Péterné dr. Tóth Katalin, bírósági titkár.