A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara már régóta szorgalmazta az elektronikus ingatlanárverés bevezetését, mely kezdeményezést a Magyar Ingatlanszövetség is hatékonyan támogatott. A Kormánynak, a jogalkotóknak és az eljáró bírósági végrehajtóknak is kiemelt célja a bírósági végrehajtások hatékonyságának elektronikus árverések útján történő növelése, mivel ily módon szélesebb tömegek részére lehetővé válik, hogy abban árverési vevőként részt vehessenek.

2012. szeptember 1. napjával hatályba lépett új Vht. előírások alapján ingatlanok esetében megszűnt a személyes ajánlattétel lehetősége, kizárólag elektronikusan lehet vételi ajánlatot tenni, ingóságok vonatkozásában azonban megmaradt a vegyes rendszer.

A tanulmány az ingó és ingatlan végrehajtási eljárás jelenleg hatályos szabályaival foglalkozik, a jobb megértés érdekében helyenként a korábbi jogszabályi előírásokkal összehasonlítva.

A Szerző tartós-helyettes önálló bírósági végrehajtó.