A parkolási díjak és pótdíjak érvényesítése iránt indított perek az elmúlt években tömegesen érkeztek a magyar bíróságokra, és úgy tűnik, hogy a jövőben is rengeteg ilyen perrel kell számolni. A gyakorlatban számos jogalkalmazási kérdés merült fel, melyek jelentős része mára a jogalkotó által, vagy az Alkotmánybíróság, illetve a rendes bíróságok gyakorlatában – a kezdeti igen jelentős bizonytalanságokat követően – eldőlt, ugyanakkor az ilyen jellegű perek nagy számára is tekintettel várható, hogy újabb és újabb kérdések merülhetnek fel.

A Szerző jelen írásában a legalapvetőbb és legfontosabb, illetve az egyes perekben leggyakrabban felmerülő jogalkalmazási problémákat próbálja meg számba venni – a téma szerteágazó voltára tekintettel a teljesség igénye nélkül.

A Szerző ügyvéd.