A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatban egészen 2008. augusztus 16. napjáig nem hittük el, hogy előfordulhat olyan helyzet, hogy egy biztosító az általa biztosított károkozó helyett ne álljon helyt. A változást a rendkívül alacsony kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási árakat kínáló MÁV Általános Biztosító Egyesület (a továbbiakban MÁV ÁBE) fizetésképtelenné válása, tevékenységi engedélyének visszavonása, és megszűnése eredményezte. Erre az új helyzetre a jogalkotónak is reagálni kellett, mivel ekkor derült ki, hogy vannak nem szabályozott jogviszonyok az eddig zártnak hitt rendszerben. Azonban a jogbiztonság elvéből következően visszamenőleges hatályú jogszabályok nem születhettek, ezért a jogalkalmazás dilemmájává vált a bizonytalan jogi helyzetből eredő jogviszonyok, kártérítési perek megoldása. A megnyugtató megoldásra az Alkotmánybíróság, és a Kúria (korábban Legfelsőbb Bíróság) vonatkozó döntései ellenére is 2012. november 5. napjáig kellett várni. Ezen a napon fogadta el az Országgyűlés a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról szóló 2012. évi CLXII. törvényt.

A tanulmány a MÁV ÁBE megszűnését követően kialakult jogi helyzetről, a jogalkotás és a jogalkalmazás problémáiról, ezek megoldásáról szól.

A Szerző bírósági titkár, biztosítási szakjogász.