2014. március 15. napján lép hatályba Magyarország új Polgári törvénykönyve, a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.). A törvény számos jelentős változást hoz és újdonságnak számít abból a szempontból is, hogy magában foglalja és egyúttal külön könyvben szabályozza a családi jogot, vagy legalábbis annak egy jelentős szegmensét.

Az új Ptk. Negyedik könyve a Családjog (a továbbiakban Csjk.) címet viseli. A Negyedik Könyv XIII. Címe pedig a rokontartás szabályait tartalmazza. Előbb következnek a rokontartás közös szabályai (XX.fejezet), majd a kiskorú (XXI. fejezet), illetve a továbbtanuló nagykorú gyermek tartására irányadó rendelkezések (XXII. fejezet).

A dolgozat azt fejti ki, hogy az új Ptk. Családjogi Könyve milyen módon szabályozza a kiskorú és a nagykorú gyermek tartását összevetve a jelenlegi, családjogi törvény (Csjt.) szerinti előírásokkal.

A Szerző bírósági titkár.