A tanulmány a gyermekelhelyezés jogi szabályozását mutatja be a bírói gyakorlat tükrében. Az Országgyűlés a 2013. február 11. napi ülésén elfogadta az új Polgári Törvénykönyvet, azonban a hatályba lépés időpontját 2014. március 15. napjára halasztotta. Ennek ellenére alapvetően a hatályos jogi szabályozást, és e mellett kialakult bírói gyakorlatot dolgozza fel a Szerző, külön fejezetben utalva az új Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályozására.

A Szerző bírósági titkár a Gödöllői Járásbíróságon.