Az elmúlt évek során a médiumok rendszeresen, elsősorban téli hónapokban fókuszpontba kerülő témája a végrehajtással terhelt adósok nehézségei, az áldozatos munkával megszerzett ingó- és ingatlanvagyon, az otthon elvesztése, az árverezett ingatlanok lakóinak kilátástalansága. A hírek természetesen sorra veszik minden esetben a családi fészek kényszerű elhagyásához vezető okok között a leggyakrabban hitelintézet által biztosított kölcsön, vagy egyéb követelés magas kamatait, utalnak a hitelező együttműködési szándékának, a tőle elvárt méltányosságnak a hiányára, esetleg az ügyben eljáró végrehajtó hajlíthatatlanságára. E híradások ugyanakkor nem említik az adósokat kétségtelenül jelentősen terhelő további kötelezettséget, a végrehajtási eljárás költségének kérdését.

A tanulmány a végrehajtási eljárás keretei között a végrehajtás elrendelésétől az eljárás befejeződéséig felmerülő költségek körét veszi sorra, rámutatva több, a szabályozás hiányosságaiból eredő, a költségek felszámolása terén, és az ezzel kapcsolatos döntéshozatal alkalmával felmerülő gyakorlati problémára. A tanulmány aktualitását a Disz.-t módosító 6/2013. (V. 30.) KIM rendelet díjszabást érintő rendelkezései adják, melynek a végrehajtási költségek mértékére gyakorolt hatását dolgozatomban értékeltem.

A Szerző bírósági titkár.