Milyen díjazásra tarthatnak igényt a végrehajtási eljárás folyamán a jogi képviselők (ideértve az ügyvédeket, szabadalmi ügyvivőket és a jogtanácsosokat)?

A bírósági határozatok végrehajtása során a végrehajtást kérő a végrehajtás elrendelése iránti kérelmében tünteti fel azt, hogy a végrehajtási eljárás során kíván-e jogi képviseletet igénybe venni, és hogy ezen képviselet miatt végrehajtási költségként milyen mértékű kifizetett munkadíjat, illetve egyéb járulékos költséget kíván érvényesíteni. A végrehajtó a követelés behajtása során ezen nyilatkozatra figyelemmel van, és a behajtott összegből a Ptk. 293. §-a alapján a főkövetelést megelőzően nyerhetnek kielégítést ezek a meghatározott összegek.

A tanulmány bemutatja, hogy a végrehajtási eljárás során a jogi képviselők milyen tételekre tarthatnak igényt akkor, ha írásbeli díjmegállapodás alapján járnak el, illetve milyen összegeket számolhatnak el abban az esetben, ha a jogszabályban meghatározottak alapján kérik az ügyvédi munkadíjuk megtérítését.

A Szerző bírósági titkár.