A költségkedvezmények igen fontos szerepet töltenek be a bíróság előtti igényérvényesítésben.

A jogalkotó 2007. évi CLI. törvény 14.§. (3) bekezdésével módosította a Pp. 84.§. (1) bekezdését 2008. január 1-i hatállyal, a rászorultak differenciáltabb támogatása érdekében bevezette a részleges személyes költségmentesség intézményét. Ezzel a jogintézménnyel a jogalkalmazó olyan eszköz birtokába jutott, mellyel a mai változó társadalmi és gazdasági környezetben részben az ügy sajátosságai, részben a kérelmező személyes-, jövedelmi-, vagyoni helyzete alapján tud differenciált, egyéniesített döntést hozni.

A cikk a részleges személyes költségmentesség részletszabályait, gyakorlati alkalmazását mutatja be.

Kostyákné dr. Vass Ágnes a Nyíregyházi Törvényszék bírája, dr. Varjasi Erika a Nyíregyházi Járásbíróság bírája.