A Szerző összefoglalja a polgári eljárásjogban jelenleg hatályos rendelkezéseket a költségkedvezményeket illetően, más, az eddig szokásos rendszerezéstől eltérő csoportosításban. A cikk alapvetően a polgári eljárás bíróság előtti szakaszában alkalmazható kedvezményeket érinti, de megemlíti az azon kívül eső, mégis ahhoz kapcsolódó kedvezményeket is, így például a fizetési meghagyásos eljárásra vonatkozó rendelkezéseket.

A Szerző bírósági titkár a Dabasi Járásbíróságon.