A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv jelentős változást hozott az apai jogállás keletkezésének, és megdöntésének területén is. A tanulmány ezen a területen bekövetkező változásokra kíván rávilágítani, kitérve a kapcsolódó polgári perek szabályaira, és összevetve a korábbi, családjogi törvény (1952. évi IV. törvény, Csjt.) szerinti előírásokkal.

A Szerző először az apai jogállás keletkezésének eseteit és feltételeit, majd az apaság bírói megállapításának módját, végül az apaság vélelmének megdöntése iránti pereket, azok speciális szabályait és az új lehetőségként megjelenő nemperes eljárást tárgyalja.

A tanulmány kitér a vonatkozó alkotmánybírósági határozatokra, a szakértői bizonyítás módszerére, jogeseteken keresztül bemutatja a bírói gyakorlatot, az abban felmerülő bizonyítási nehézségeket, valamint a perköltségviseléssel kapcsolatos problémákat.

A szerző bírósági titkár.