Az iszlám jog a világ legrégebbi élő jogrendszere, amely a jogi fejlődésnek nagyjából azt a szintjét őrzi, mint Európában a korai középkorban használatos germán szokásjogok. Ám amíg azokat a római jog, majd később a modern jogalkotás felváltotta, addig az iszlám jog, mivel isteni eredetű, nem engedélyez semmilyen változtatást.

A tanulmány az iszlám vallás kialakulásával és fejlődésével foglalkozik, leírja a történelmi hátteret, amelyben a világvallások közül utolsóként, az iszlám megszületett, valamint röviden foglalkozik Mohamed próféta életével is. Ezen kívül bemutatásra kerül az iszlám, nemcsak vallási, hanem jogi szempontból is, a muzulmán jog forrásain keresztül.

A Szerző a mű írásakor PhD hallgató.