A dolgozat egy, az Új Ptk. szabályainak ismertetésével kapcsolatos speciálkollégium keretében íródott, ezért annak tematikája az Új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatos – az elévülés jogintézményét érintő egyes – főbb változások bemutatására épül. Az írás ismerteti az elévülés, annak nyugvására és félbeszakítására vonatkozó egyes új szabályok mellett a korábbi Legfelsőbb Bíróság (1/2007. PJE határozat) és az Új Ptk. Kodifikációs Főbizottságának a mögöttes felelősséget érintő eltérő álláspontját.

A Szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karának hallgatója.