A 2014. március 15. napján hatályba lépett polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az öröklési jog számos elemét több ponton is megváltoztatta. A módosítások egy köre a köteles rész szabályait is érintette a jogintézmény elvi alapjainak változatlanul hagyása mellett.

A tanulmány az öröklési jogon belül a köteles részt érintő új jogi szabályokra hívja fel a figyelmet.

A Szerző bírósági titkár a Pécsi Járásbíróságon.