A tanulmány a versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények, azon belül a kártérítési igények témakörébe illeszkedik, az Európai Bizottság által 2013 nyarán beterjesztett, a tagállamok és az Európai Unió versenyjogának megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló irányelvtervezetet (Irányelv vagy Irányelvtervezet) vizsgálja, elemzi.

A Szerző bemutatja a versenyjogi jogsértésekkel szembeni közjogi és a magánjogi jogérvényesítést, a jogérvényesítés ezen két útjának céljait, jellemzőit és különbségeiket, a magánjogi jogérvényesítés fókuszba kerülését az Európai Unióban és az Európai Bizottság az Irányelvet megelőző előkészítő munkáját. Az Irányelvtervezet vizsgálata során bemutatja és elemzi a javasolt jogintézményeket és az általuk elérni kívánt jogpolitikai célokat. Végezetül megvizsgálja, hogy az Irányelv által előírt harmonizálandó szabályok hogyan illeszkednek, illetve hogyan illeszthetőek be a magyar jogba.

A Szerző az ELTE-ÁJK negyedéves hallgatója.