A csődeljárás és a felszámolási eljárás az adós fizetésképtelenségével kapcsolatosan indulnak, míg a végelszámolási eljárás és a kényszertörlési eljárás a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárások. A vagyonrendezési eljárás egyikbe sem tartozik, mégis szoros kapcsolatban van a jogutód nélküli megszűnésekre irányuló eljárásokkal. Az adósságrendezési eljárás kivételével valamennyi fent felsorolt eljárás folytatódhat felszámolási eljárásként.

A végelszámolási eljárás és a kényszertörlési eljárás olyan eljárások, amelyek előzményei lehetnek a felszámolási eljárásnak, de nem a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben (Cstv.) történik szabályozásuk, hanem a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben (Ctv.), hiszen nem fizetésképtelen gazdálkodó szerv ellen folynak.

A tanulmány bemutatja a magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel foglalkozó fenti eljárásokat, ismerteti azok jogszabályi hátterét, választ adva az eljárásokkal kapcsolatban a gyakorlatban felmerülő jogalkalmazási kérdésekre, problémákra.

A Szerző törvényszéki titkár.