A közlekedési szituáció a közlekedés minden résztvevőjét potenciálisan veszélyeztetett helyzetbe hozza. Átlagosan 50 ezer kilométerenként van esélyük a közlekedés szereplőinek arra, hogy balesetet okozzanak, vagy baleset áldozatává váljanak. E megdöbbentő tényen felül elmondható még, hogy a közúti közlekedéssel összefüggő bűncselekmények száma érzékelhető emelkedést mutat Magyarországon az utóbbi években, melyen belül kiugró szerep jut a közúti közlekedési balesetokozással összefüggő cselekményeknek. A statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy a közlekedési balesetek több mint 90%-a emberi hibára – szándékos vagy gondatlan mulasztásra – vezethető vissza.

Fentiekre figyelemmel érdemes nagyító alá venni a közlekedési bűncselekmények – azon belül is a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége – gyakoriságának okait, amelyek mellett pedig mindenképp szükséges vizsgálni az egyik leggyakrabban előforduló és a gyakorlatban számos problémát okozó elsőbbségi jog kérdését is.

A Szerző büntető bíró.