Az iparjogvédelmi fórumrendszer mai állapotban való fenntartása esetén a hatékonyság fékjeinek kiküszöbölésére nincs lehetőség. A fő problémákat nem érintő marginális hibák javítása szükséges lehet, de a döntő hiányosságok kiiktatása nélkül a műszaki alkotások jogvédelmének alacsony hatékonysága változatlanul gátolja a gazdaság fejlődéséhez szükséges innováció kialakulását.

A tanulmány összefoglalja a mai magyar iparjogvédelmi fórumrendszer problémáit. Tekintve, hogy a legnagyobb probléma a szabadalmi ügyek során jelentkezik, az elemzést a Szerző a szabadalmi ügyekkel kapcsolatos problémákra korlátozza.

A Szerző okl. villamosmérnök, okl. mérnök-közgazdász, jogász, szabadalmi ügyvivő.