A tanulmány az elsőfokú polgári peres eljárásban a bíró (bíróság) által meghozható határozatokat azon szempont alapján csoportosítja, hogy ellenük az önálló fellebbezés lehetősége a peres eljárásjogi kódex, illetve az egységes jogalkalmazói gyakorlat tükrében megilleti-e a perben résztvevőket, avagy sem.

A Szerző célja, hogy a gyakorlatban is használható, könnyen áttekinthető, csoportokba rendezett módon adjon széleskörű képet az elsőfokú polgári peres eljárásban a bíró (bíróság) által meghozható határozatokról (ítéletek/végzések) a fellebbezési jog, mint rendes perorvoslati jog/eszköz tükrében.

A Szerző bíró.