A tanulmány az eltűnéssel kapcsolatos nem peres eljárások közül a leggyakrabban előforduló holtnak nyilvánítás, illetve a halál tényének bírósági megállapítása iránti eljárást mutatja be. Az új Ptk. alapján leírja az eljárások anyagi jogi hátterét, részletesen elemzi az eljárási szabályokat és kitér az eljárásban hatékonyan alkalmazható bizonyítási eszközökre is.

A Szerző bírósági titkár.