A tanulmány témája a büntetőeljárási jellegű, illetve a büntetőeljárásból átvett intézmények szerepe, gyakorlati megjelenése a szabálysértési eljárásban, működésük főbb szabályozása. A Szerző négy pontban szedi össze ezen témához kapcsolódó gyakorlati tapasztalatait a törvény szövegének beékelésével. Kiemelten foglalkozik a szabálysértési közvetítői eljárással mint új jogintézménnyel, melynek gyakorlatban előforduló eseteire is kitér, az ismételt elkövetés szabályaival a szabálysértési jogban, illetve a pénzbírság, helyszíni bírság, valamint a közérdekű munka elzárásra átváltoztatásának egyes kérdéseivel.