A 2014-es év választási szempontból különleges volt: a „szokásos” két általános választás, az országgyűlési és helyi önkormányzati képviselők választása mellett az elmúlt évre esett az európai parlamenti képviselők választása is. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénnyel (Ve.) bevezetett új jogorvoslati fórumrendszer a legfőbb bírói fórum számára a felülvizsgálati kérelmek nagyobb számú érkezését eredményezte azáltal, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) – összehasonlítva a korábbi OVB-vel – jogorvosalti jogkörét kiszélesítette. A Kúriához érkezett 280 választási ügyből közelítőleg 120 ügyben született érdemi vizsgálat nélkül elutasító döntés. E számarányra tekintettel vizsgálni ajánlott, hogy a Ve. bírósági felülvizsgálati kérelem formai és tartalmi követelményeire vonatkozó előírásait hogyan kell teljesíteni annak érdekében, hogy a Kúria a bírósági felülvizsgálati kérelemben foglaltakat érdemben vizsgálja.

A Szerző bírósági titkár.