A 2014. július 26. napján hatályba lépett, a Kúria pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényt a Parlament 2014. július 4. napján fogadta el, melyet a 2014. évi XL. törvény számos rendelkezés tekintetében módosított.

A tanulmány a hivatkozott törvény 8. fejezetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) szabályainak eltérő alkalmazása körében felmerült gyakorlati kérdéseket taglalja.

A Szerzők bírósági titkárok.