A tanulmány a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 1. §-ában meghatározott eljárási feladatok megoszlása elvének, különös tekintettel a vádlói és az ítélkezési feladatok elkülönülésének tényleges megvalósulását vizsgálja a bírósági eljárásban a gyakorló bíró nézőpontjából. Röviden áttekinti a funkciómegoszlás alapelvének kialakulását, a nemzetközi jogi és alkotmányos alapjait, majd az egyes eljárási feladatok ismertetését követően részletesen foglalkozik a kontradiktórium lényegét képező vádelvnek, a bizonyítási tehernek, tényállás-felderítési kötelezettségnek az érvényesülésével és gyakorlati problémáival.

A szerző a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke.