A végrehajtási eljárás során a költségvetési rendre vonatkozó főszabály az, hogy a végrehajtás során felmerült valamennyi költséget az adós viseli, a végrehajtást kérő pedig ezeket a költségeket megelőlegezi. Az általános költségviselési rend alól azonban a bírósági végrehajtásról szóló 1994. LIII. törvény, valamint a bírósági végrehajtás díjszabásáról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet is kivételeket teremt.

A végrehajtó a végrehajtási ügy befejezésekor díjjegyzéket, ügyviteli befejezéskor pedig rész-díjjegyzéket állít ki, amely ellen a felek jogorvoslattal élhetnek: végrehajtási kifogást nyújthatnak be, amelyet a végrehajtást foganatosító bíróság bírál el.

A tanulmány bemutatja a gyakorlatban előforduló díjjegyzék ellen benyújtott „kifogás típusokat” és azok elbírálásánál fontos szempontokat.

A Szerző bírósági titkár.