A végrehajtási kifogás egyik speciális formája az ingatlan becsértékének megállapítása iránt benyújtott végrehajtási kifogás. A becsérték kifogásra ugyanúgy alkalmazni kell a végrehajtási kifogásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéséket – azonban a becsérték kifogásnál a végrehajtó részéről nem kell jogszabálysértésnek fennállnia ahhoz, hogy azt a bíróság érdemben elbírálja. A végrehajtó az ingatlan értékesítése előtt a hat hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt is figyelembe véve, illetve bármelyik fél erre irányuló kérelmére igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján állapítja meg az ingatlan becsértékét. Ha valamelyik fél az ingatlan becsértéket megállapító végrehajtói intézkedést támadja meg végrehajtási kifogással, akkor a becsértékét – igazságügyi szakértői szakvélemény alapján – a bíróság állapítja meg.

A tanulmány részletesen bemutatja a becsérték kifogással és a bíróság által meghatározott ingatlan becsértékének a meghatározásával kapcsolatos legfontosabb szabályokat.

A Szerző bírósági titkár.