A bírósági végrehajtás az elmúlt években rendkívüli módon a figyelem középpontjába került. A kedvezőtlen gazdasági folyamatok, a gazdasági környezet megváltozása sokakat hátrányosan érintett. Szembetűnő, hogy míg 2007-ben 194 482 végrehajtási eljárás indult, addig a 2013-as esztendőben az újonnan indult végrehajtási ügyek száma elérte 495 226-ot.

Ha a végrehajtási eljárásokra gondolunk, nem feltétlenül a büntetőjog lesz az, ami ennek kapcsán először eszünkbe jut. A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a bírósági végrehajtási eljárás mely pontokon vet, illetve vethet fel büntetőjogi kérdéseket, illetve annak felvázolása, hogy a büntetőjog milyen eszközökkel szolgálhat a végrehajtási eljárások zavartalan és törvényes működésének fenntartása érdekében. Átfogó képet ad a bírósági végrehajtás során leggyakrabban felmerülő büntetőjogi kérdésekről, nem feledve és szem előtt tartva azt, hogy a büntetőjog a végrehajtási eljárásokban csak, mint „végső eszköz” kap, illetve kaphat szót.

A Szerző bírósági fogalmazó a Gödöllői Járásbíróságon.