A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályba lépését követően megváltozott a hulladékon fennálló tulajdonjog jogi helyzete, amely változás jelentősen kihatott a tulajdon elleni szabálysértések jogi megítélésére is. Az átlag jogalkalmazó szintjén tudatosult, hogy a megváltozott szabályok miatt a hulladék már nem lehet „szabad rablás” tárgya, azonban a gyakorlat még nem oldott fel minden apró problémát.

A tanulmány a a tulajdon elleni szabálysértések egyes eseteit veszi sorra és tisztázza.

A Szerző bírósági titkár.