“Ment-e a jogszabályok által a világ elébb?” – ez a tanulmány központi kérdése. A gyermekkor, illetve gyermekfelfogásunk ókortól napjainkig tartó, szüntelen mozgásban lévő történetébe ágyazva vizsgálja a szerző e kérdést. Külön fejezetekben foglalkozik a gyermekkor történetével, annak jogágakon átívelő jellegével, valamint az aktuális büntetőpolitikai szabályozást mutatja be.

A Szerző történész és jogász, jelenleg bírósági titkárként dolgozik.