Az új Ptk. alapján ki és hogyan indíthat gondnokság alá helyezési pert? Milyen eljárásjogi nehézségek merülnek fel a keresetindítás során? Miért igyekszik a család a gyámhatóságra hárítani a perindítást, ha valamelyik családtag esetében látják szükségét a cselekvőképesség korlátozásának?

A Szerző bírósági titkár.