A 2013. július 1-jén hatályba lépett 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 16. §-a taxatíve meghatározott bűncselekmények vonatkozásában, és a további törvényi feltételek megléte esetén lehetővé teszi a 12–14 év közötti „gyermekek” büntetőjogi felelősségre vonását. A Btk. 16. §-ának értelmezése kapcsán a jogászok egy pillanat alatt a mondai Labürinthosz zegzugos folyosóin találták magukat, csak sajnos Ariadné fonala nélkül. A tanulmány a szerző meglátása szerint nem biztos, hogy kivezeti az olvasót e Labürinthoszból, de mindenképpen felkínál egy irányt. Egy irányt, amely követhető, de – tűrve a kritikát – szembe is lehet menni vele.

A szerző bírósági titkár