A közigazgatási végrehajtást szabályozó törvény (Ket.) háttérjogszabálya a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (Vht.), míg az utóbbi törvény háttérjogszabálya a polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III. törvény (Pp.) A jogalkalmazók számára általában nem is a főszabály szerint alkalmazandó törvény megválasztása jelent nehézséget, hanem sokkal inkább az, ha más jogterület szabályait kell alkalmazni saját eljárásában, így a „hazai pálya” rutinja elveszik. Tovább súlyosbítja a helyzetet, ha a jogszabály az alkalmazandó szabályt bonyolult, oda-visszautaló módszerrel határozza meg. A szerző megpróbál rendet tenni a zűrzavarban!

A Szerző bírósági titkár.