Érdekes kérdés mind a büntetőjog, mind a polgári jog területén az igazságügyi elmeorvos szakértő és a jogalkalmazó együttműködése. Az írás témája a kompetenciakörök elemzése és annak megvilágítása, hogy milyen út vezeti el a szakértőt véleménye megalkotásához, a jogalkalmazó pedig hogyan juthat el a szakvélemény helyes értelmezéséhez. A szakmai megállapítások tekintetében dr. Baraczka Krisztina, az orvostudományok kandidátusa, igazságügyi elmeorvos szakértő egyetértése mellett készült. A munka jogi megfelelőség tekintetében dr. Tóth Éva nyugalmazott kúriai és ítélőtáblai tanácselnök szakmai felügyelete mellett készült.

A Szerző bírósági titkár.