A tanulmányban a büntethetőségi korhatár leszállítása kapcsán jogtörténeti kitekintés keretében vizsgálta meg a korábbi magyar szabályozást, továbbá ezen vonatkozásban elemezte a kapcsolódó nemzetközi jogi dokumentumokat, megvizsgálva, hogy a jelenleg hatályos magyar Btk. büntethetőségi életkor meghatározásával kapcsolatos rendelkezései ezeknek mennyiben felelnek meg, ezzel kapcsolatban esetleg milyen megalapozott kritika fogalmazható meg. A tanulmány utolsó részében a gyermekkorú bűnözésre vonatkozó statisztikai adatokat ismertette a szerző, kiemelve a jellemző vonásokat.

A Szerző bírósági titkár.