A tanulmányban a foglalkoztatási diszkrimináció, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseinek rövid ismertetése és az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatáskörei és az általa alkalmazott szankciók áttekintését követően az Egyenlő Bánásmód Hatóság és a bíróságok esetjogát tűztem ki célul bemutatni elsődlegesen a foglalkoztatás területén a nőkkel szembeni egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén.

A Szerző bírósági titkár.