A törvényszéki végrehajtói gyakorlat és ennek jogszabályi háttere folytán, a büntetőeljárásról szóló törvény 593. §-a alapján megkövetelt „foglalási jegyzőkönyv „ felvételét megkövetelő szabály a szerző álláspontja szerint aggályos. A „foglalási jegyzőkönyv” kifejezés idézőjelbe tételét azért tartja fontosnak, mivel a foglalási jegyzőkönyv ebben a formában történő megfogalmazása és az ennek felvételére irányuló eljárás megindítása polgári jogi (végrehajtási) szempontból nem értelmezhető.

A Szerző helyettes törvényszéki végrehajtó, bírósági titkár.